6887 132ème rue, Surrey (C.-B.) V3W 4L9
Tél: 604-599-6688  |   Fax: 604-599-6628

Calendrier rencontres

2022-2023

  • Le jeudi 15 septembre 2022
  • Le jeudi 13 octobre 2022
  • Le jeudi 17 novembre 2022
  • Le jeudi 15 décembre 2022
  • Le jeudi 19 janvier 2023
  • Le jeudi 9 févrrier 2023 à 17h30
  • Le jeudi 9 mars 2023 à 17h30
  • Le jeudi 20 avril 2023 à 17h30
  • Le jeudi 18 mai 2023 à 17h30
  • Le jeudi 15 juin 2023 à 17h30